Sportinfrastructuur.nl

Sportinfrastructuur.nl is hét startpunt voor iedereen die aan de slag wil met de realisatie, exploitatie en renovatie van veilige en duurzame sportaccommodaties.

Nog geen account?

Meld u hier aan

De kwaliteit van het aanleggen van sportaccommodaties in Nederland is al jarenlang van hoog niveau door de structurele aandacht en een intensieve samenwerking tussen de sport, gemeenten en de realiserende partijen.

Om een toekomstbestendige sportsector te realiseren, willen we met elkaar een duurzame (energieneutrale en milieuvriendelijke) sportinfrastructuur ontwikkelen voor iedereen die in Nederland sport en beweegt.

Het digitale platform sportinfrastructuur.nl biedt interne en externe stakeholders toegang tot alle benodigde kennis en producten, die nodig is bij het realiseren van een duurzame sportinfrastructuur in Nederland. VSG, BSNC en NOC*NSF zijn de drie initiatiefnemers van dit digitale platform.

Sporters moeten erop kunnen vertrouwen dat de sportomgeving veilig is en een eerlijke competitie kan worden gespeeld

Nieuws

Het laatste nieuws op het gebied van sportinfrastructuur.

Meer nieuws

16 juli 2024

Programmaraad overleg van 11 juli 2024

De programmaraad is op donderdag 11 juli 2024 bij elkaar gekomen. Tijdens die bijeenkomst zijn alle door de taakgroepen geadviseerde voorschriften, richtlijnen, aanbevelingen en procedures besproken en waar nodig bekrachtigd. In dit artikel delen we de belangrijkste zaken.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

10 juli 2024

Einde overgangsregeling sportproducten nadert

Per 1 januari 2025 verloopt de overgangsregeling zoals opgenomen in de handleidingen voor sportproducten van padel, tennis en voetbal. Dat betekent dat van alle sportproducten op de sportproductenlijst per 1 januari een declaratie op basis van de beschreven onderzoeken uit de handleiding moet zijn opgemaakt.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron