Privacy

Via deze Privacyverklaring informeert de vereniging Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (hierna: “NOC*NSF”) jou over de wijze waarop er wordt omgegaan met de persoonsgegevens die worden verkregen via het gebruik van de Website www.sportinfrastructuur.nl (hierna: “de Website”). Voor de leesbaarheid maken we twee opmerkingen vooraf. Waar je “we”, “wij”, “ons” of “onze” tegenkomt in deze Privacyverklaring wordt NOC*NSF bedoeld. NOC*NSF is als zogenaamde verwerkingsverantwoordelijke het aanspreekpunt voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. De Website bezoeker schrijven wij zoveel mogelijk aan met “je”, “jij”, “jou” of “jouw”.

Inleiding

We verwerken jou persoonsgegevens als je onze Website bezoekt. In deze Privacyverklaring leggen we uit welke gegevens we van je verzamelen en waarom, of we die gegevens delen met anderen, hoelang we ze bewaren en wat jouw privacy rechten zijn.

Welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt en waarom?

Wanneer je gebruik maakt van (één van) onze diensten dan hebben wij vaak een aantal gegevens van jou nodig om die dienst te kunnen leveren. Deze paragraaf zal per dienst ingaan op de persoonsgegevens die we daarvoor van jou verzamelen en waarom wij dat doen.

1. Bezoek aan de Website

Wanneer je onze Website bezoekt dan verzamelen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Gegevens m.b.t. online verkeer (zoals IP adres, cookies, surfgedrag).

Deze gegevens verwerken wij voor (statistisch) onderzoek en analyses om onze dienstverlening te verbeteren (zoals het verbeteren van je gebruikservaring op de Website). De gegevens worden verwerkt op basis van de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ en/of op basis van ‘toestemming’. Je wordt gevraagd om toestemming te geven op het moment dat jij voor de eerste keer onze Website bezoekt. Meer informatie hierover lees je in de paragraaf ‘Cookies’.

2. Contact met NOC*NSF Sport Support

Wanneer je contact opneemt met het NOC*NSF Sport Supportteam dan verzamelen wij mogelijk de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Profiel (zoals je voor- en achternaam);
  • Contact (zoals je emailadres);
  • Gegevens m.b.t. online verkeer (zoals IP adres, cookies, surfgedrag);
  • Berichten die jij verstuurt via mail, WhatsApp of de Chat-functie.

Deze gegevens verwerken wij om te kunnen reageren op de door jou gestelde vraag/opmerking of om je te assisteren als je hulp nodig hebt. Zodra je (hulp)vraag is beantwoord, vragen we je om ons feedback te geven. Je ontvangt hierover een e-mail. Daarnaast verwerken we je gegevens voor het uitvoeren van (statistisch) onderzoek om onze dienstverlening te verbeteren, denk aan het door ontwikkelen van onze Website op basis van gestelde vragen. De gegevens worden verwerkt op basis van de grondslagen ‘overeenkomst’ en ‘gerechtvaardigd belang’. Jouw gegevens worden bewaard voor deze doeleinden, nadat jouw vraag afdoende is beantwoord worden jouw gegevens geanonimiseerd of verwijderd.

3. Aanmaken en verwijderen account

Voor toegang tot specifieke functionaliteiten en informatie van de Website heb je een account nodig. Dat account kun je aanvragen door een e-mail te sturen naar info@sportinfrastructuur.nl. Voor het creëren van jouw account verzamelen wij de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • Contact (zoals je e-mailadres, naam organisatie);
  • Wachtwoord.

Wij verwerken je gegevens om je account aan te kunnen maken, om je de juiste rechten toe te kennen en om je aan de juiste organisatie te kunnen koppelen. Ben je voor meerdere organisaties werkzaam, dan heb je per organisatie een account nodig. Afhankelijk van de rol die je krijgt kun je met dit account bijvoorbeeld test- en keuringsresultaten opvoeren en/of inzien. De gegevens worden verwerkt op basis van het eigen belang van NOC*NSF, namelijk het realiseren van een duurzame sportinfrastructuur in Nederland. Zonder dit account is je toegang beperkt tot het openbare gedeelte en heb je dus geen toegang tot specifieke functionaliteiten en informatie namens jouw organisatie. Wil je je account (laten) verwijderen? Dat kan door een e-mail te sturen naar info@sportinfrastructuur.nl.

Worden deze gegevens gedeeld met anderen?

Wij verstrekken gegevens aan externe serviceproviders die services voor ons verlenen, zoals hosting van de Website, analyseren van gegevens, chatfunctionaliteit etc.

NOC*NSF verzorgt rapportages richting de Bonden, Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC). Deze zijn echter op basis van aantallen en zijn niet tot de persoon terug te herleiden.

Verder verstrekken wij geen persoonsgegevens aan andere derde partijen, tenzij jij hier toestemming voor geeft of wanneer NOC*NSF wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Worden je gegevens uitgewisseld buiten de Europese Unie?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op het grondgebied van de Europese Unie (EU). Jouw gegevens worden opgeslagen in een datacenter van Microsoft, waarbij we hebben gekozen voor de locatie van het datacenter binnen de Europese grenzen.

Minderjarigen

Indien jij 16 jaar of jonger bent en je wilt je gebruik maken van één van onze diensten dan moedigen we je aan om dat onder toezicht van jouw ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) te doen.

Wat zijn je privacy rechten?

Op grond van de wet heb je verschillende rechten. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien die wij van jou verwerken, om jouw gegevens te laten wijzigen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht van bezwaar, het recht op beperking en op gegevensoverdraagbaarheid. Als je gebruik wilt maken van één van je rechten neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens (zie hiervoor ‘Bij wie kun je terecht voor vragen over deze Privacyverklaring?').

Wij behandelen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een maand. Mocht de beantwoording van jouw verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan informeren we jou hierover binnen een maand. Het kan namelijk zijn dat vanwege de complexiteit van het verzoek en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn langer wordt.

Naast bovenstaande rechten staat het je altijd vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de autoriteit staan op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop wij die persoonsgegevens verwerken.

Hoe zit het met de beveiliging?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

Bij wie kun je terecht voor vragen over deze Privacyverklaring?

Verder staat het je uiteraard vrij om vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Wanneer je vragen hebt over de verwerking van persoonsgegevens door NOC*NSF of wanneer je gebruik wilt maken van één of meer van de rechten die de wet aan je geeft (bijvoorbeeld recht op inzage of correctie), neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

NOC*NSF Accommodatiezaken, onderdeel van:

Nederlands Olympisch Comité * Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)
(Kamer van Koophandel nummer: 09059703)
Papendallaan 60
6816 VD Arnhem
E-mail: info@sportinfrastructuur.nl of privacy@nocnsf.nl