Nieuws

Het laatste nieuws op gebied van sportinfrastructuur

Filter nieuws op

Alle nieuwsberichten

28 mei 2024

Nieuwe handleidingen voor certificering van tennis- en padelbanen

Sinds de invoering van het platform Sportinfrastructuur en het nieuwe kwaliteitszorgsysteem voor certificering van sportaccommodaties zijn nu ook (na een jaar uitstel) nieuwe handleidingen voor Tennis en Padel opgesteld. Deze handleidingen geven een beschrijving van alle benodigde metingen in laboratorium en praktijk t.b.v. licenties voor plaatsing op de Sportproductenlijst en certificering van tennis- en padelbanen. Voor padel worden twee separate handleidingen gehanteerd, één voor de kooi en één voor de sportvloer. Per type scope van geaccepteerde sportproducten voor Tennis en Padel is dit verder uitgewerkt. Vanaf heden zullen deze handleidingen het uitgangspunt zijn bij het uitvoeren van metingen voor het certificeren van tennis- en padelbanen.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

23 mei 2024

Aanleg hockeyvelden

Na de aanpassing van de sporttechnische voorschriften voor kunstgras hockeyvelden in november 2022, waarbij de eigenschappen gelijk zijn getrokken met die van de Internationale Hockeybond FIH, zijn er verschillende stappen gezet.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

16 mei 2024

Procedures mineraal gevulde voetbalvelden

Naar aanleiding van het meest recente programmaraad overleg is een taakgroep gestart met het onderzoek naar een herziening van de procedures rondom minerale kunstgras voetbalvelden.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

29 april 2024

Laat uw lichtmasten tijdig controleren op stabiliteit en sterkte

Recente incidenten, waarbij lichtmasten rond sportvelden omvielen, roepen de vraag op aan welke eisen sportveldverlichtingsinstallaties moeten voldoen. Het in de toekomst voorkomen van dit soort incidenten is daarbij een hoofddoel. Onderzocht wordt of een certificeringsplicht onderdeel kan worden van het Kwaliteitszorgsysteem.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

19 april 2024

Nieuwe gebouwgebonden voorschriften indoor sportaccommodaties

De afgelopen jaren is hard gewerkt om het kwaliteitszorgsysteem, het private certificeringssysteem van sportaccommodaties, opnieuw vorm te geven op het nieuwe platform Sportinfrastructuur.nl. Onderdelen van dit doorontwikkelde kwaliteitszorgsysteem zijn voorschriften (sporttechnisch en reglement-technisch, voorheen normen), procedures en de bekende sportproductenlijst (voorheen sportvloerenlijst). Het nieuwe kwaliteitszorgsysteem voor buitensportaccommodaties is per 1 januari 2023 van start gegaan.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

19 april 2024

Regeling gewasbeschermingsmiddelen natuurgras geactualiseerd

De regeling uitzonderingen gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden is geactualiseerd per 20 april 2024!

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

11 april 2024

Programmaraad overleg van 9 april

De programmaraad is op dinsdag 9 april 2024 bij elkaar gekomen. In dit artikel delen we de belangrijkste zaken.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

20 maart 2024

NOC*NSF: "Zorgplicht bij sportaccommodaties, voldoet uw gemeente al?"

Een grote verandering in de wereld van de certificering van sportaccommodaties, waar jij ook mee te maken krijgt!

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

29 februari 2024

Velden en banen gaan door invoering hercertificering langer mee

Net als een auto gaat een sportveld of -vloer niet eeuwig mee. Er is een economische en er is een technische levensduur die vervanging noodzakelijk maken.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

29 februari 2024

Programmaraad overleg van 1 februari 2024

De programmaraad is op donderdag 1 februari 2024 bij elkaar gekomen. In dit nieuwsbericht lees je de belangrijkste zaken die besproken zijn.

NOCNSF/Atom/Icon/*/Chevron

Resultaten worden geladen