2.Sportgrasbeheer

PH21

Laatst gewijzigd op: 28 september 2023

1

Introductie

Geïntegreerd sportgrasbeheer (ITM) focust op de structurele kwaliteit van het grasveld. In plaats van het bestrijden van ziekten en plagen richt ITM zich op preventie.

2

Motivatie

ITM vereist een gestructureerde, cyclische planmatige aanpak en kennis van ecologie en biologie. De monitoring van de veldkwaliteit speelt daarbij een belangrijke rol. ITM omvat daarom alle beheer- en onderhoudsmaatregelen.

Op deze pagina vindt u alle relevante informatie en hulpmiddelen voor de implementatie van geïntegreerd sportgrasbeheer waar geïntegreerde gewasbescherming (IPM) onderdeel van is.

afbeelding
3

Hulpmiddelen

Handleiding Geïntegreerd Sportgrasbeheer (ITM)
Deze handleiding helpt om de structurele kwaliteit van sportgras, zowel vanuit het perspectief van de gebruiker als vanuit het beheerperspectief, te verbeteren.

Bij de handleiding horen de volgende checklisten en formulieren:

1 Checklist gegevens organisatie van beheer en onderhoud Hulpmiddel om alle informatie met betrekking tot het beheer en onderhoud van een sportveld, vast te leggen.

2 Checklist beheerinformatie Hulpmiddel om de compleetheid van alle relevante beheerinformatie voor een veld te inventariseren.

3 Checklist onderhoudsmaatregelen en aandachtspunten Relevante aandachtspunten en suggesties voor de gangbare onderhoudswerkzaamheden.

4 Formulier schadedrempels Suggesties voor het vaststellen van eigen schadedrempels.

Veldwerkformulier ‘Slimme’ Excel veldwerkformulier voor gebruik op een tablet op het sportveld

Veldwerkformulier instructie Instructie voor gebruik ‘slimme’ Excel veldwerkformulier

5.1 Veldwerkformulier wedstrijdveld voor voetbal Voorbeeldformulier voor de kwaliteitsbeoordeling van een wedstrijdveld voor voetbal.

5.2 Veldwerkformulier voetbaltraining, korfbal, cricket, etc. Voorbeeldformulier voor de kwaliteitsbeoordeling van een trainingsveld voor voetbal en velden voor korfbal, cricket, etc.

5.3 Veldwerkformulier voor rugby Voorbeeldformulier voor de kwaliteitsbeoordeling van een wedstrijdveld voor rugby.

5.4 Veldwerkformulier honkbal en softbal Voorbeeldformulier voor de kwaliteitsbeoordeling van een honkbal- of softbalveld.

5.5 Veldwerkformulier atletiek Voorbeeldformulier voor de kwaliteitsbeoordeling van gras voor atletiek-activiteiten.

6 Legenda veldwerkformulieren Criteria en aanwijzingen voor het invullen van het veldwerkformulier.

7.1 Checklist gewasbeschermingsmonitor Hulpmiddel om aan te tonen dat gewasbeschermingsmiddelen zorgvuldig zijn gekozen en toegepast en dat het gebruik ervan wordt geëvalueerd.

7.2 Registratieformulier bestrijding en gebruik gewasbeschermingsmiddelen Hulpformulier om vast te leggen welke chemische, mechanische of biologische bestrijdingsmaatregelen zijn uitgevoerd of toegepast.

De formulieren 7.1 en 7.2 (of soortgelijke formulieren) zijn wettelijke vereisten mocht u in noodgevallen toch gewasbeschermingsmiddelen willen gaan toepassen.

Handreiking Pesticidenvrij Sportgrasbeheer (IPM) Deze handreiking bevat de informatie om de afhankelijkheid en impact van gewasbeschermingsmiddelen voor sportvelden, zoveel mogelijk te beperken.

4

Training

5

Monitoring milieuvriendelijk beheer

Veel gemeenten zitten met vragen over de veranderende wet- en regelgeving over het chemievrij beheer van grassportvelden. Een kwart van de gemeenten weet nog niet goed wat de wetswijziging inhoudt en eenzelfde deel is niet goed op de hoogte van het algehele verbod op gewasbeschermingsmiddelen per 2023. Vooralsnog is geringe aandacht voor Integrated Pest Management (IPM). Wel geeft de helft van de gemeenten aan behoefte te hebben aan een handreiking of stappenplan voor de inrichting van IPM. In totaal geeft drie kwart van de gemeenten aan behoefte te hebben aan ondersteuning op het gebied van milieuvriendelijk beheer van grassportvelden.

6

Partners

Voor deze pagina werken de volgende organisaties samen:

afbeelding