6.Duurzaam Watermanagement

PH27

Laatst gewijzigd op: 8 juli 2024

1

Introductie

Sportaccommodaties zijn doorgaans grootverbruikers van water maar in tijden van schaarste worden ze bij de verdeling van het beschikbare water, vaak als minder belangrijk beschouwt. Sportaccommodaties zijn er daarom bij gebaat om hun afhankelijkheid van water, zo laag mogelijk te houden.

Dit kennisdossier bundelt belangrijke kennis, documenten en bronnen van tal van organisaties en instanties die zich bezighouden met sport én water. Deze pagina is zo de one-stop-shop naar de belangrijkste kennis, voor zowel de vrijwilligers en bestuurders van sportverenigingen, als voor professionele beheerders van gemeenten en marktpartijen.

Deze website wordt actief onderhouden. Nieuwe kennisdocumenten zullen hier daarom met regelmaat worden geplaatst.

2

Motivatie

Water speelt op onze sportlocaties een grote rol bij zowel het in stand houden van onze sportvelden en het onderhoud ervan, de consumptie als voor het handhaven van de hygiëne. De regels hiervoor zijn vastgelegd in een juridisch kader. Meer bewustzijn over bestaande afspraken en de inzet van moderne methoden of technieken, kunnen helpen de waterfootprint van een sportaccommodatie te verlagen.

Watermanagement op sportlocaties
Watermanagement op sportlocaties
3

Regelgeving en juridische aspecten

Het juridische kader van water en sportaccommodaties. Een overzicht van de betrokken partijen, hun beleid en wat dat betekent voor watergebruik op sportaccommodaties.

4

Subsidiemogelijkheden

Er bestaan vele subsidiepotjes waarmee sportaccommodaties hun afhankelijkheid of gebruik van water kunnen verbeteren. Die zijn in dit document bij elkaar gebracht.

5

Hulpmiddelen

Bent u vrijwilliger of bestuurder van een vereniging? Hier vindt u de informatie over water die voor de vereniging van belang is.

Onderzoek van de Branchevereniging BSNC naar duurzaam watergebruik op voetbal- en hockeyvelden.

KNVB Beregeningswijzer voor natuurgrasvelden.

Tips om besmetting met de Legionellabacterie in water op sportaccommodaties te voorkomen.

Onderzoek van het STOWA naar het vervuilend karakter van infill uit kunstgrasvelden op water.

Informatieblad van Waterbedrijf WMD Water over veilig water in uw sportaccommodatie.

Verduurzamingsinitiatieven op sportaccommodaties door de RVO in kaart gebracht.

6

Partners

Dit kennisdossier is mogelijk gemaakt door de Routekaart Verduurzaming Sport. Op dit thema werken de volgende organisaties binnen de Routekaart samen:

Partners
Partners