13 november 2023

Implementatie pilotvoorwaarden KNVB in kwaliteitszorgsysteem

Met de VSG en de KNVB zijn de pilotvoorwaarden geëvalueerd en doorgevoerd in het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem.

De pilotvoorwaarden voor nonfill-systemen en mineraal infill-systemen zijn in eerste instantie door de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG, namens de gemeenten vaak de eigenaar van kunstgrassystemen) en de KNVB opgesteld vanwege het nieuwe karakter. Vanuit de VSG en de KNVB is aan NOC*NSF gevraagd de pilotvoorwaarden te integreren in het Kwaliteitszorgsysteem om te voorkomen dat er twee processen naast elkaar gaan lopen. Met de VSG en de KNVB zijn de pilotvoorwaarden geëvalueerd en doorgevoerd in het nieuwe Kwaliteitszorgsysteem

Mineraal infill-systemen zijn inmiddels toegevoegd aan de scope van de handleiding kunstgras voetbalvelden. Daarmee is het mogelijk om met een mineraal gevuld kunstgrasveld op de sportproductenlijst te komen. Speciaal voor dit type velden zijn in de procedures van het Kwaliteitszorgsysteem aanvullende voorwaarden gesteld aan de status ‘test’ op de sportproductenlijst. Het gaat hier met name om het registreren van gebruikerservaringen.

Nonfill systemen zijn nog niet opgenomen in de scope van de handleiding. Hiermee blijft nonfill een innovatie welke conform hoofdstuk 8 van de procedures van het Kwaliteitszorgsysteem verder kan worden ontwikkeld. In deze procedures worden afspraken gemaakt tussen producent, sportbond en opdrachtgever over de verantwoordelijkheden, de benodigde onderzoeken en het evaluatiemoment. Op dit moment loopt er een innovatietraject voor dit type systeem.