13 november 2023

Programmaraad overleg van 9 november

Het Kwaliteitszorgsysteem (KZS) sportaccommodaties is een zelfregulerend systeem waarbij alle relevante partijen betrokken zijn. Het fundament van het systeem zijn de taakgroepen waarin de partijen met elkaar in gesprek zijn en komen tot een breed gedragen inhoud van voorschriften, richtlijnen, aanbevelingen en procedures.

De programmaraad is op 9 november 2023 bijeen gekomen om alle door de taakgroepen geadviseerde voorschriften, richtlijnen, aanbevelingen en procedures te bespreken en waar nodig te bekrachtigen.

Vastgestelde besluiten 9 november Naar aanleiding van adviezen van de taakgroepen zijn de volgende toevoegingen of wijzigingen aan voorschriften, richtlijnen, aanbevelingen of procedures vastgesteld:

  • Invoering van de maximale balstuit, conform reglementen IKF, en stroefheid voorschriften t.b.v. veldkorfbal. De programmaraad heeft het voorstel om de maximale waarde aan de balstuit per 1 januari 2025 als richtlijn op te nemen in het KZS bekrachtigt. Daarnaast is de stroefheid van kunstgras korfbalaccommodaties gelijkgesteld met de meetmethode en meetwaarde van kunstgras hockeyvelden. Deze toevoeging geldt ook per 1 januari 2025 maar dan als voorschrift. Beide aspecten van het sporttechnisch voorschrift waren al onderdeel van de nieuwe handleiding op het gebied van verkrijgen van een licentie voor sportproducten;
  • De aanpassing van de definitie van producent in het KZS. Deze aanpassing helpt de koper van sportproducten door meer transparantie tussen de producent en aannemer/leverancier van sportproducten op de sportproductenlijst;
  • De nieuwe versies van de handleidingen kunstgras hockey en kunstgras korfbal op basis van wijzigingen in Europese shockpads incl. een eerste stap in de mogelijkheid tot visuele verificatie gedurende de certificering zijn door de programmaraad geaccepteerd;
  • De nieuwe handleiding kunstgras voetbalvelden is opgenomen op sportinfrastructuur conform de nieuwe opzet van het KZS met bijbehorende scope beschrijvingen;
  • De KNVB pilotvoorwaarden welke van toepassing waren op nonfill en mineraal gevulde voetbalvelden zijn geïmplementeerd in het KZS van sportinfrastructuur;
  • Voor padel accommodaties (outdoor en indoor) zijn voorschriften t.b.v. de verlichting bekrachtigd door de programmaraad.