19 april 2024

Regeling gewasbeschermingsmiddelen natuurgras geactualiseerd

De regeling uitzonderingen gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden is geactualiseerd per 20 april 2024!

Al enkele jaren is er sprake van verscherpte aandacht voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op natuurgras sportvelden. Geïntegreerd Sportgrasbeheer en Integrated Pest Management is hierin de norm geworden, waarbij in principe geen gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet. De Regeling Gebruik Gewasbeschermingsmiddelen voor Sportvelden, waarin het wettelijk kader voor deze werkwijze is vastgelegd, is gewijzigd per 20 april 2024. Het belangrijkste verschil met de vorige regeling is te vinden in de tabellen met uitzonderingen die weergeven welke middelen in noodgevallen nog gebruikt mogen worden.

In de Kennisbank van Sportinfrastructuur.nl is een Infoblad over de nieuwe regelgeving opgenomen, met een duiding van de informatie uit de tabellen.

Ook is er een factsheet beschikbaar, waarin de Juridische aspecten van pesticidegebruik uitgelegd worden. Rechten en plichten van gemeenten, van marktpartijen en van verenigingen bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen op grassportvelden staan er in beschreven.