19 april 2024

Nieuwe gebouwgebonden voorschriften indoor sportaccommodaties

De afgelopen jaren is hard gewerkt om het kwaliteitszorgsysteem, het private certificeringssysteem van sportaccommodaties, opnieuw vorm te geven op het nieuwe platform Sportinfrastructuur.nl. Onderdelen van dit doorontwikkelde kwaliteitszorgsysteem zijn voorschriften (sporttechnisch en reglement-technisch, voorheen normen), procedures en de bekende sportproductenlijst (voorheen sportvloerenlijst). Het nieuwe kwaliteitszorgsysteem voor buitensportaccommodaties is per 1 januari 2023 van start gegaan.

In overleg met de VSG (Vereniging Sport Gemeenten) en NOC*NSF is afgesproken om de start van het nieuwe kwaliteitszorgsysteem voor indoor sportaccommodaties verder uit te werken waarbij implementatie en certificering van binnen sportaccommodaties per 1 januari 2025 voor sportgebruik het streven is. Wij zullen u hierover tijdig informeren.

Voorschriften

Sinds het ontstaan van het kwaliteitszorgsysteem zijn er voor buitensportvelden ook voorschriften voor binnensportaccommodaties. De laatste wijziging aan deze voorschriften dateren van 2012. In een taakgroep bestaande uit Olaf van Erne (VSG), Vincent Thijssen (Sportbedrijf Alkmaar), Jeroen Geurts (Schutte bouw), Jeroen Neggers (Synarchis), Jan-Tonny Visser (KNKV), Pim Scherpenzeel (NISAV voor NBB, Badminton Nederland, NHV en NeVoBo), Bob Thomassen en Wilko Zuidema (NOC*NSF) zijn deze voorschriften geactualiseerd en waar nodig aangepast.

Uitgangspunt bij het herzien van deze voorschriften is om de sport centraal te stellen en meer maatwerk toe te laten bij het ontwerpen van een sportgebouw. De voorschriften aan binnensportaccommodaties zijn opgedeeld in:

  • Zaalruimte;
  • Bouwfysica zaalruimte;
  • Toestellenberging;
  • Tribune;
  • Kleedruimte;
  • Wasruimte;
  • Toiletgroepen;
  • EHBO- en massageruimte.

Deze voorschriften vervangen de ‘oude’ normen US-BF, US1-RU en US1-D1 welke nog veelal gangbaar waren in handboeken en programma’s van eisen. De voorschriften zijn op sportinfrastructuur.nl terug te vinden door bij voorschriften te filteren op het type gebouw en directe omgeving.

Voorschriften speeloppervlak en voorzieningen

Naast de gebouwgebonden voorschriften zijn in samenwerking met alle sportbonden de speeloppervlak en voorzieningen voorschriften geactualiseerd en op sportinfrastructuur.nl opgenomen. Dit was nodig omdat dit type voorschriften versnippert vindbaar waren en niet altijd klopte. Zo heeft handbal inmiddels een middencirkel, heeft basketbal de veldafmetingen anders verwoord en krijgt volleybal een heel nieuw niveau erbij tussen de eredivisie en topdivisie.

Omdat dit soort wijzigingen (internationale) reglementen betreft worden deze door de programmaraad ter kennisgeving aangenomen. Wel heeft de programmaraad hiervoor altijd de mogelijkheid om de implementatietermijn te overleggen.

Certificeringsplicht en overgangsregeling

Zoals aangegeven is het streven om per 1 januari 2025 de certificeringsplicht van binnensportaccommodaties in te voeren. De programmaraad zal dit t.z.t. vaststellen. Onderdeel van de certificering zullen deze nieuwe gebouwgebonden en de speeloppervlak en voorzieningen voorschriften zijn. Voor het van toepassing zijn van de voorschriften geldt een overgangstermijn welke procedureel is vastgelegd in hoofdstuk 3 van het kwaliteitszorgsysteem, de voorschriften op het moment van ondertekening overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn leidend. Op sportinfrastructuur is het voor accounthouders mogelijk om in het archief van het versiebeheer terug te zoeken.

In de komende weken worden de nieuwe voorschriften geïmplementeerd op sportinfrastructuur.nl zodat deze voor iedereen met een account beschikbaar zijn